Spring til indhold

Teknisk Document Control

Document Control – Hands on:
Specialisering i teknisk document control
til byggeri og energi

Uddannelsen rettet mod arbejdet med document control
i byggeriet eller energisektoren består af følgende 12 kursusmoduler:

Introduktion til håndtering af dokumenter

Modulet er en grundlæggende indføring i document control. Kursusdeltagerne vil blive præsenteret for en grundig
gennemgang af udfordringer og korrekt praksis og baggrunden herfor. På dette kursusmodul arbejder vi med:

• Grundlæggende definitioner og værktøjer til document control, herunder dokument-ID, skabeloner, transmittals, registre og distribution

Dokumenters Livscyklus

Dokumenter gennemgår et livscyklusforløb, der kan være langt eller kort. Det er vigtigt at have viden om de forskellige stadier i dokumenters livscyklus for at kunne arbejde professionelt med document control. På dette kursusmodul arbejder vi med:

• Stadier i dokumenters livscyklus
• Opgaver i hvert stadie
• Arbejdsgange, godkendelser og workflows

Dokumenter til Teknisk Dokument Control

Teknisk dokumentkontrol til byggeri-, anlæg og energi er en velbeskrevet disciplin, der opfatter en samling af generelle dokumenter. Det kaldes også Document Controllers dokumenter. På dette kursusmodul arbejder vi med:

• Dokumenter til teknisk dokumentkontrol, herunder MDR, tjeklister, templates, transmittals, document control proceduren m.m.

Opsætning af Teknisk Document Control i projekter

Indenfor teknisk dokumentkontrol er det kritisk, at et nyt projekt – stort eller lille – opsættes korrekt.
På dette kursusmodul går vi i dybden med initieringsfasen og arbejder vi med:

• Beslutninger, der skal tages ved projektstart fra en dokumentkontrol vinkel om struktur, IT, dokumenter m.m.
• Samarbejde med projektleder, kunder og leverandører

Metadata, nummerering, klassifikation og arkivstrukturer

Det er kritisk at dokumenter får de rette metadata, klassificeres og at der opsættes en god og robust struktur.
Det sikrer, at dokumentet kan styres, søges og bruges. På dette kursusmodul arbejder vi med:

• Metadata og principper for gode metadata
• Nummerering af dokumenter
• Arkivstruktur
• Klassifikation

Registrering og klassificering af dokumenter

Dokumenter skal registreres med metadata, så den kan søges, fremfindes og bruges.
Desuden skal der påføres klassifikation. På dette kursusmodul arbejder vi med:

• Registreringsprocessen
• Klassificering af dokumenter

Risikoanalyse

Et vigtigt element i document control er at kunne udarbejde risikoanalyser i forhold til document control processen,
leverandører, IT-systemer m.m. På dette kursusmodul gennemgår vi:

• En robust metode til risikoanalyse fra ISO målrettet documenthåndtering, records management og arkivering

Procesforståelse

Document controllers arbejder både med dokumenter i virksomhedens processer og den proces, som de selv
ejer og er ansvarlige for; document control processen. På dette kursusmodul arbejder vi med:

• At udvikle gode processer
• At analysere og optimere processer

Kravstyring

Document control skal efterleve krav fra kontrakter, lovgivning, kunder, brugere og andre interne krav i
forbindelse med kravspecificering, retention og meget andet. På dette kursusmodul gennemgår vi:

• En metode til at finde ud af, hvilke krav vi skal følge
• Evaluering af krav

Dokumentsikkerhed

Dokumentsikkerhed er et emne, der ligger i krydsfeltet mellem IT- sikkerhed, document control og forretningen. Det handler blandt andet om klassifikation, digital sikkerhed, korrekt nummerering og versionering. På dette kursusmodul arbejder vi blandt andet med:

• Afklaring af krav til dokumentsikkerhed
• Samspil med andre faggrupper om dokumentsikkerhed

IT-systemer til dokumentkontrol og document management

IT-systemet til registrering, klassifikation og søgning af dokumenter er et vigtigt værktøj for alle, der arbejder med dokumenter.
På dette kursusmodul stiller vi blandt andet skarpt på:

• Generelle krav og funktionalitet
• Typer af systemer
• Dokumenthåndteringssystemet i IT-landskabet

Afslutning og test

Vi afslutter med opfølgning og eventuelle spørgsmål inden en test i modulernes emner.
Ved gennemført test modtager I kursusbevis.