Kurser og Rådgivning
document control

Korrekt håndtering af dokumenter

Kurser

Vores kurser dækker:

Document Control – Hands on: Uddannelse målrettet jobbet som Document Controller.

Specialkurser: Kurser om document control målrettet særlige funktioner eller brancher.

Temakurser: En intensiv dag om et specifikt emne – udbydes efter behov og forespørgsler.

Virksomhedskurser: Alle kurser kan skræddersys og tilpasses en virksomhed og gennemføres som internt kursus.

Rådgivning

Vores rådgivning dækker:

Rådgivning: Rådgivning og praktisk hjælp til at etablere, drive og optimere document control.

Document Controllers: Hjælp til eller outsorcing af document control funktionen

Document control

’Document control’ er indsamling, arkivering og styring af store og komplekse dokumentationsmængder.  Der er ofte mange krav fra lovgivning og kontrakter til denne dokumentation, og derfor skal den indsamles, kontrolleres, arkiveres sikkert og måske kasseres efter mange år. 

 

viden om document control

Alle, der systematisk arbejder med virksomhedens vigtige dokumenter, har behov for viden om korrekt håndtering af disse, så de er tilgængelige og gyldige, når der er behov for dem. Jobs, hvor der håndteres store dokumentationsmængder som fx Document Controller, LCI, Projektassistent eller Advokatsekretær kræver dertil et metodeapparat og kendskab til best practices. 

SENESTE ARTIKLER

Den svære vej til god migrering

Før digitaliseringen begyndte sit indtog for 25-30 år siden var dokumenthåndteringen analog med enkelte afstikkere til blandt andet hulkort – hvem kan i øvrigt læse dem i dag? Papyrus blev udviklet i Ægypten omkring 4000 år før vor tidsregning og papiret siges at være opfundet af kineseren Ts’ai Lun, der arbejdede hos kejseren i år 105. Fælles for disse materialer eller ”formater” er, at de kan bevares og deres integritet, autenticitet og læsbarhed sikres i hundrede vis af år, hvis de opbevares under bestemte fysiske forhold.

Elektroniske signaturer og dokumentmigrering

På Wikipedia er en elektronisk signatur defineret således: “An electronic signature, or e-signature, refers to data in electronic form, which is logically associated with other data in electronic form and which is used by the signatory to sign.”, og fortsætter: “This type of signature provides the same legal standing as a handwritten signature as long as it adheres to the requirements of the specific regulation it was created under…”

Scandinavian Document Control ApS © 2021 All rights reserved