Spring til indhold

Undervisning & rådgivning i Document Control

Udover kurser og uddannelser i document control og document management tilbyder vi også
rådgivning og konsulentbistand. Vores anerkendte uddannelse ”Document Control – Hands on” er en bred og grundig uddannelse, der giver en systematisk indføring i at arbejde korrekt med dokumenter

Er I da tossede en omgang!

Jeg er kæmpefan af jer, og jeres forskellige tilgange til tingene batter virkelig.
Jeg fik så meget med i værktøjskassen og nogle aha-oplevelser fra jer.
Jeg har siddet med Knowledge Management på flere forskellige platforme og den
synergi jeg fik med jeres betragtninger sagde bare SPAR 2

STEEN, kursist fra Document Control – Hands on


Målgruppe

Document control kurser og vores uddannelser henvender sig til administrative medarbejdere,
der allerede arbejder med eller gerne i gang med en karriere indenfor document control:

  • Document controllers kan have meget forskellige uddannelser og erfaringer med i bagagen
  • Mange har lært faget on-the-job, men har brug for at få konsolideret og dokumenteret deres viden
  • Andre ser det som en oplagt fremtidig karrierevej

Document Control er indsamling og styring af store og komplekse dokumentationsmængder. I anlægsprojekter, som etablering af broer, motorveje, letbaner, metro, bydele og vindmølleparker, samt i forbindelse med komplekse undersøgelseskommissioner, forsikringssager, patientforløb

og lignende, skabes der store mængder dokumentation. Der er mange krav fra lovgivning og kontrakter, og derfor skal denne dokumentation håndteres sikkert i livscyklus og måske kasseres efter mange år. Dette arbejde varetages bedst i tæt samarbejde med document controllers.