Spring til indhold

Rådgivning og undervisning i document control

Vi tilbyder kurser, rådgivning og document control konsulenter

Document control er indsamling og styring af store
og komplekse dokumentationsmængder

I anlægsprojekter som etablering af broer, motorveje, letbaner, metro, bydele og vindmølleparker samt i forbindelse med komplekse undersøgelseskommissioner, forsikringssager, patientforløb og lignende skabes der store mængder dokumentation.

Der er mange krav fra lovgivning og kontrakter til denne dokumentation, og derfor skal den håndteres sikkert i livscyklus og måske kasseres efter mange år.

Dette arbejde varetages bedst i tæt samarbejde med document controllers.