Uddannelsen

Document Control - hands on

file in database - laptop with folders, 3d rendering

Ledig?

Vær opmærksom på tilskudsmuligheder & at uddannelsen er på regionernes positivliste.

files

Styr på dokumenterne!

Har du ansvar for med virksomhedens vigtige dokumenter i hverdagen i større omfang? Så laver du document control.

Uddannelsen giver en systematisk indføring i at arbejde korrekt med dokumenter. Uddannelsens tilrettelæggelse afspejler, at document control findes i mange sammenhænge – fx i store anlægsprojekter, i forbindelse med ledelesessystemer og i kommissioner, nævn eller retssager, samt at vi i Danmark er meget digitaliserede.

Kursusbeskrivelse

Målgruppe

Uddannelsen er for alle, der allerede arbejder med eller som gerne vil i gang med at arbejde med document control på et professionelt niveau. Uddannelsens første modul er en grundlæggende indføring, så du skal ikke have særlige forudsætninger for at få optimalt udbytte af uddannelsen. Uddannelsen består af tre moduler. 

Modulerne kan tages enkeltstående. Vær blot opmærksom på, at modul 2 forudsætter viden svarende til modul 1, og tilsvarende forudsætter modul 3 viden svarende til modul 1 og 2. 

Netværk

Ofte sidder en Document Controller alene med sin faglighed blandt glimrende kolleger, som interesserer sig for alt muligt andet. På uddannelsen møder du andre, der arbejder med – eller gerne vil i gang med at arbejde med – det samme som dig, og du vil møde dem getagent over de tre moduler som uddannelsen består af, og bagefter i netværket af uddannede Document Controllere.

Program

Modul 1 – Indføring i Document Control er en grundlæggende indføring i document control. Kursisterne vil blive præsenteret for dokumenters livscyklus og for hvert stadie i denne en grundig gennemgang af udfordringer og korrekt praksis og baggrunden herfor.

Flg. emner indgår blandt andet:

 • Introduktion til document control
 • Rundt om document control funktionen
 • Livscyklus for dokumenter: Initiation, Draft/Capture,
  Approval, Use, Modify, Obsolete
 • Grundlæggende begreber og redskaber til document control i
  hvert stadie, herunder bl.a.: Nummering, skabeloner, transmittals, register, distribution matrix

Modul 2 – Praktisk document control er en grundig indføring i metoder og værktøjer til at tilrettelægge og udvikle korrekt document control under hensyntagen til de forhold virksomheden drives under. Kursisterne vil desuden blive introduceret til nogle af de typiske problemstillinger og metoder til at løse dem.

Flg. emner indgår blandt andet:

 • Introduktion til værktøjskassen til document control
 • Metadata
 • Opbygning af arkivstrukturer
 • Introduktion til risikoanalyse
 • Introduktion til procesanalyse
 • Kontroller, QA og QC

 

Modul 3 – Rammer for document control placerer document control i sammenhæng med ledelses- og kvalitetssystemet og gældende standarder. Dertil kommer indføring i kravs- og retentionsstyring samt udfærdigelse af procedurer for document control.

Flg. emner indgår blandt andet:

 • Persondata og GDPR i document control
 • Standarder til document control
 • Styring af krav fra standarder og lovgivning
 • Business case
 • Retentionplaner
 • Højrisikoprojekter i document control
 • Ledelsessystemer, governance, kvalitetsstyring og audit
 • Document control proceduren

Gennem hele uddannelsen belyses emnerne fra både en forretningsmæssig og en teknisk vinkel, og vi arbejder med mange eksempler og cases.

Tilrettelæggelse

Hvert af de tre moduler varer 2 dage. Modulerne kan godt tages enkeltvist. Undervisningen veksler mellem teori og problemrelaterede opgaver, der løses selvstændigt eller i grupper. Hvor ikke andet fremgår, afholdes modulerne online.

Pris

Uddannelsens pris er DKK 23.373,00 (eksl. moms). 

Pris for modulerne enkeltvist er:

 • Modul 1 – Indføring i document control –  DKK 7.990,00 (eksl. moms)
 • Modul 2 – Praktisk document control – DKK 7.990,00 (eksl. moms)
 • Modul 3 – Rammer for document control – DKK 9.990,00 (eksl. moms)

Mere om praktiske forhold, vilkår for tilmelding og evt. tilskudsmuligheder finder du her:

Planlagte afholdelser

Vinterholdet 2021/22

Modul 1: 11. og 12. januar 2022, 9:00-16:00
Modul 2: 24. og 25. januar 2022, 9:00-16:00
Modul 3: 9. og 10. februar 2022, 9:00-16:00
Afholdes online.
Det er muligt at tilmelde sig enkelttmoduler.

Forårsholdet 2022

Modul 1: 26. og 27. april 2022, 9:00-16:00
Modul 2: 11. og 12. maj 2022, 9:00-16:00
Modul 3: 31. maj og 1. juni 2022, 9:00-16:00
Afholdes online.
Det er muligt at tilmelde sig enkelttmoduler.

Alle vore kurser kan oprettes og evt. skræddersyes efter din virksomheds behov.