Uddannelse: Document control - hands on

’Document control – hands on’ er opbygget i 3 moduler af 2 dages varighed, i alt 6 intense undervisningsdage, hvor vi kommer bredt rundt om document control som fag. Få faglig opdatering og sparring i dit job som Document Controller – eller brug kurset til at komme igang som Document Controller på et professionelt niveau.

Document control er indsamling, arkivering og styring af store og komplekse dokumentationsmængder. Anlægsprojekter som etablering af broer, nye motorveje, letbaner, metro, nye bydele og vindmølleparker samt i forbindelse med komplekse undersøgelseskommissioner, forsikringssager, patientforløb og lignende skabes, der store mængder dokumentation. Der er ofte mange krav fra lovgivning og kontrakter til denne dokumentation og derfor skal den indsamles, kontrolleres, arkiveres sikkert og måske kasseres efter mange år.  

 

I lande som USA, UK og Norge, hvor der er en stor olieindustri, er document control et anerkendt og velbetalt fag. I Danmark er document control i meget hurtig udvikling, og det er svært for virksomhederne at finde kvalificerede Document Controllers. Initiativet documentcontrol.dk er udviklet og udbydes med baggrund i den øgede efterspørgsel i Danmark. 

Uddannelsens indhold

Uddannelsen består af tre kurser, der også udbydes som separate kurser. 

 

Første kursus  er en grundlæggende indføring i document control. Kursisterne vil blive præsenteret for dokumenters livscyklus og for hvert stadie i denne en grundig gennemgang af udfordringer og korrekt praksis og baggrunden herfor. (Læs mere om første kursus)

 

Andet kursus er en grundig indføring i metoder og værktøjer til at tilrettelægge og udvikle korrekt document control under hensyntagen til de forhold virksomheden drives under. Kursisterne vil desuden blive introduceret til nogle af de typiske problemstillinger og metoder til at løse dem. (Læs mere om andet kursus)

 

Tredje kursus placerer document control i sammenhæng med ledelses- og kvalitetssystemet og gældende standarder. Dertil kommer indføring i risiko- og procesanalyser samt udfærdigelse af procedurer for document control. (Læs mere om tredje kursus)

Målgruppe

Du kan have beskæftiget dig med document control i længere tid på fuldtids- eller deltidsbasis og have behov for at få pudset din viden af.  Du kan være ny i faget eller du kan have lyst til at tilegne dig kompetencer med henblik på et fremtidigt job som Document Controller.

Uddannelsen er for alle, der allerede arbejder med eller som gerne vil i gang med at arbejde med document control på et professionelt niveau.

Uddannelsens første modul er en grundlæggende indføring, så du skal ikke have særlige forudsætninger for at få optimalt udbytte af uddannelsen.

Kursusform og opbygning

Uddannelsen er tilrettelagt som tre kurser á 2 dage, der også kan tages hver for sig. Tages hele uddannelsen samlet vil du gentagent møde de samme kursister og derigennem få starten på et fagligt netværk. Undervisningen veksler mellem teori og problemrelaterede opgaver, der løses selvstændigt eller i grupper. Uddannelsen afsluttes med en frivillig test, som, hvis bestået udløser et uddannelsesbevis. 

Deltagertallet er begrænset for at optimere læring og dialog. Der er to undervisere tilstede gennem hele kurset. 

Tilmelding og pris

Pris for deltagelse: DKK 23.373 DKK (eksl. moms) idet, der gives10% rabat ifht. kurserne enkeltvist. Der er forskellige rabatmuligheder, som fremgår af tilmeldingssiden, hvor også kontakt for mere information og andre praktiske forhold er oplyst.

Prisen omfatter deltagelse, forplejning og drikkevarer samt adgang til lukket site kun for deltagere med undervisningsmateriale og andre ressourcer.

Planlagte afholdelser

Der er på nuværende tidspunkt planlagt følgende afholdelser af uddannelsen:

  • 16-17. september, 3-4. oktober, 10-11. oktober 2019 hos MBK, Pilestrædet 61, København K (Kursus 1 og 2 er afholdt – du kan endnu nå kursus 3, hvis du har relevant faglig forudsætning)
  • 20-21. januar, 4-5. februar, 25-26. februar 2020, Trekantsområdet, Jylland, Lokation følger
  • 4-5. marts, 18-19. marts, 1-2. april 2020, Københavnsområdet, lokation følger

Kursusledere og undervisere

Tine Weirsøe

Tine Weirsøe er direktør i Scandinavian Information Audit og arbejder som konsulent, auditor, underviser. Hun har mere end 30 års erfaring med records-, document- og information management. Inden hun startede Scandinavian Information Audit i 2004 arbejdede hun i Novo Nordisk og andre store virksomheder. Hun var formand for det danske udvalg bag ISO 30300/15489 i 10 år og fagansvarlig for records management på MIR (Master i Informationsforvaltning og Records Management) fra 2012-2018, AAU/KU.

Vibeke Bugge Kristiansen

Vibeke Bugge Kristiansen er direktør i Strator og arbejder som konsulent, underviser og foredragsholder. Hun har en baggrund som både udvikler og forretningskonsulent og har desuden fungeret som document management lead i en årrække. Hun har 20 års erfaring med at stå i grænselandet mellem IT og forretningsproblemet og skulle implementere og bruge tekniske løsninger til at lette arbejdet med dokumenter. Hun følger nysgerrigt den teknologiske udvikling på feltet.

Kontakt

Scandinavian Information Audit ApS & Tine

Skodsborg Strandvej 215, 1. th.
2942 Skodsborg
CVR-nr.: 27979041

Mail: info@information-audit.dk
Telefon:  (+45) 7023 1404

Hjemmeside, link

Strator A/S & Vibeke

Tåstrup Hovedgade 90, 1.

2630 Tåstrup

CVR-nr.: 31636280

Mail: info@strator.com

Telefon:  (+45) 7026 6750

Hjemmeside, link