Vilkår,
praktisk og tilskud

KURSUSAFVIKLING

Vilkår for tilmelding

 • Tilmelding er bindende, men hvis du er forhindret i at komme, kan din plads frit overdrages til en kollega.
 • Scandinavian Document Control forbeholder sig retten til at aflyse kurser og seminarer, hvis sygdom eller andre uforudsete begivenheder opstår. Ved aflysninger refunderer vi den fulde deltagerpris. Vi vil i sådanne tilfælde, i dialog med de tilmeldte, forsøge at finde alternativer til det aflyste kursus eller seminar. Vi tillader os desuden at udskyde et kursus på baggrund af for få tilmeldte.
 • For at kunne tilbyde et sammenhængende og intensivt forløb for kursister, der ønsker hele uddannelsen, tillader vi os at give disse kursister fortrinsret.

Afvikling af kurser

 • Med mindre andet fremgår afvikles kurset online med live undervisning
 • Inden kursusdagen får du tilsendt et mødelink.
 • Du skal have følgende til rådighed: PC eller Mac, mikrofon, webcam samt stabilt internet eller WIFI opkobling, desuden er det en fordel at have installeret Microsoft Teams app’en.
 • Kursusdagene starter kl 9. Det er muligt at logge på fra 8:50.
 • For uddannelsen “Document Control – hands on” er der mulighed for test ved kursets afslutning. Ved bestået test får man et uddannelsesbevis og der tillbydes deltagelse i fagligt netværk. 
 • For yderligere information, skriv til Heidi Hillerup eller kontakt os på telefon (+45) 7023 1404. 

Tilskudsmuligheder

Positivlisten

Vores uddannelse “Document Control hands on” har uddannelsesnummer 250 i RAR-Sjælland. Hvis man bor i RAR-Sjælland eller i en af de tilstødende regioner (RAR-Hovedstaden, RAR-Fyn og RAR-Bornholm) kan man også få prisen dækket. Det betyder at ledige i disse kommuner kan få 80% af prisen betalt af den regionale uddannelsespulje. Vi arbejder på at komme ind på de øvrige positivlister.

Læs mere om positivlisterne her.

Jobcentre

Nogle arbejdssøgende har fået uddannelsen godkendt og betalt af det kommunale jobcenter.

Kompetencecentre

Andre i job har fået tilskud til uddannelsen fra Industriens Kompetencefonde.

Fagforbund

Nogle fagforbund, herunder HK og Finansforbundet, har valgt at udbyde hele eller dele af vores uddannelse samt evt. specialtilrettelagte forløb. Det vil sædvanligvist være økonomisk favorabelt at tage kurser/uddannelse i fagforeningsregi. 

Positivlisterne

Uddannelse 205 på positivlisten i RAR-Sjælland

RAR står for Regionale Arbejdsmarkedsråd, som der er 8 af i Danmark.

Vores uddannelse – Document Control – hands on – er på RAR-Sjællands positivliste, som uddannelse nr. 250.
Hvis man bor i RAR-Sjælland eller i en af de tilstødende regioner (RAR-Hovedstaden, RAR-Fyn og RAR-Bornholm) kan man også få prisen dækket. Det betyder at ledige i disse kommuner kan få 80% af prisen betalt af den regionale uddannelsespulje. Vi arbejder på at komme ind på de øvrige positivlister.

RAR-Sjælland omfatter disse kommuner:
Faxe, Greve, Køge, Lejre, Roskilde, Solrød, Guldborgsund, Holbæk, Kalundborg, Lolland, Næstved, Odsherred, Ringsted, Slagelse, Sorø, Stevns og Vordingborg.

RAR-Hovedstaden omfatter disse kommuner:
Albertslund, Allerød, Ballerup, Brøndby, Dragør, Egedal, Fredensborg, Frederiksberg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Herlev, Hillerød, Hvidovre, Høje-Taastrup, Hørsholm, Ishøj, København, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Rudersdal, Tårnby og Vallensbæk kommuner.

RAR-Fyn omfatter disse kommuner:
Assens, Faaborg, Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Nordfyn, Nyborg, Odense, Svendborg og Ærø.

Positivlisten for seks ugers jobrettet uddannelse – i daglig tale positivlisten – er en liste over forskellige jobrettede kurser, der kan give ledige nye kompetencer, som i sidste ende kan hjælpe dem tilbage på arbejdsmarkedet.

Listen indeholder kurser, som arbejdsmarkedet efterspørger lige nu og i fremtiden. Listen opdateres to gange om året, den 1. april og den 1. oktober.

Disse tre krav skal være opfyldt for at komme på et af kurserne på positivlisten:

 • Du er dagpengemodtager
 • Du er enten ufaglært eller faglært eller har en kort videregående uddannelse (KVU) plus en faglig uddannelse
 • Du har været ledig i under 9 måneder (dog kun 6 måneder hvis du er under 25).
  Det betyder at din 6 ugers jobrettede uddannelse skal være afsluttet, inden du har været ledig i mere end henholdsvis 9 eller 6 måneder.

Kommunen kan få dækket 80 % af udgifterne til kurser på positivlisten af den regionale uddannelsespulje. Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

De Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR), som koordinerer beskæftigelsesindsatsen, virksomhedsindsatsen og indsatsen rettet mod områder med mangel på arbejdskraft og områder med høj ledighed, laver hver deres positivliste.