Postivlisterne

Uddannelse 205 på positivlisten i RAR-Sjælland

RAR står for Regionale Arbejdsmarkedsråd, som der er 8 af i Danmark.

Vores uddannelse – Document Control – hands on – er på RAR-Sjællands positivliste, som uddannelse nr. 205.
Hvis man bor i RAR-Sjælland eller i en af de tilstødende regioner (RAR-Hovedstaden, RAR-Fyn og RAR-Bornholm) kan man også få prisen dækket. Det betyder at ledige i disse kommuner kan få 80% af prisen betalt af den regionale uddannelsespulje. Vi arbejder på at komme ind på de øvrige positivlister.

RAR-Sjælland omfatter disse kommuner:
Faxe, Greve, Køge, Lejre, Roskilde, Solrød, Guldborgsund, Holbæk, Kalundborg, Lolland, Næstved, dsherred, Ringsted, Slagelse, Sorø, Stevns og Vordingborg.

RAR-Hovedstaden omfatter disse kommuner:
Albertslund, Allerød, Ballerup, Brøndby, Dragør, Egedal, Fredensborg, Frederiksberg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Herlev, Hillerød, Hvidovre, Høje-Taastrup, Hørsholm, Ishøj, København, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Rudersdal, Tårnby og Vallensbæk kommuner.

RAR-Fyn omfatter disse kommuner:
Assens, Faaborg, Midfyn, Kerteminde, Langeland, Nordfyn, Nyborg, Odense, Svendborg og Ærø.


Positivlisten for 6 ugers jobrettet uddannelse
– i daglig tale positivlisten er en liste over forskellige jobrettede kurser, der kan give ledige nye kompetencer, der i sidste ende kan hjælpe dem tilbage på arbejdsmarkedet.

Listen indeholder kurser, som arbejdsmarkedet efterspørger lige nu og i fremtiden.
Listen opdatereres to gange om året, den 1. april og den 1.oktober.

Disse tre krav skal være opfyldt for at komme på et af kurserne på positivlisten:

  • Du er dagpengemodtager
  • Du er enten ufaglært eller faglært eller har en kort videregående uddannelse (KVU) plus en faglig uddannelse
  • Du har været ledig i under 9 måneder (dog kun 6 måneder hvis du er under 25).
    Det betyder at din 6 ugers jobrettede uddannelse skal være afsluttet, inden du har været ledig i mere end henholdsvis 9 eller 6 måneder.

Kommunen kan få dækket 80 % af udgifterne til kurser på positivlisten af den regionale uddannelsespulje. Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

De Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR), som koordinerer beskæftigelsesindsatsen, virksomhedsindsatsen og indsatsen rettet mod områder med mangel på arbejdskraft og områder med høj ledighed, laver hver deres positivliste.