Netværk

Scandinavian Document Control tilbyder et lukket fagligt Document Control netværk for tidligere kursister på vores uddannelser. Netværket mødes online 8-10 gange om året om faglige emner. 

Når pandemien tillader det, vil vi igen mødes fysisk en gang om året på hver side af Storebælt. 

 

Mere information: info@documentcontrol.dk