Kursusoversigt

Kurser i document control

Vi tilbyder tre kurser i document control, hvoraf det første er indføring i korrekt håndtering af dokumenter, og dermed relevant for mange funktioner. De bliver gradvist mere specialiserede og tages de sammen, udgør de et fuld praksisorienteret uddannelse målrettet jobbet som Document Controller “Document control – hans on”. 

Kursus 1 - Indføring i document control

Kurset er en grundlæggende indføring i document control. Kursisterne vil blive præsenteret for dokumenters livscyklus og for hvert stadie i denne en grundig gennemgang af udfordringer og korrekt praksis og baggrunden herfor. Kurset er for alle, der arbejder med virksomhedens dokumentation. 

Kursus 2 - Praktisk document control

Kurset er en grundig indføring i metoder og værktøjer til at tilrettelægge og udvikle korrekt document control under hensyntagen til de forhold virksomheden drives under. Kursisterne vil desuden blive introduceret til nogle af de typiske problemstillinger og metoder til at løse dem.

Kursus 3 - Standarder og governance til document control

Kurset placerer document control i sammenhæng med ledelses- og kvalitetssystemet og gældende standarder. Dertil kommer indføring i kravs- og retentionsstyring samt  udfærdigelse af  procedurer for document control.

Kurserne 1+2+3 kan tages enkeltvist eller i sammenhæng som den fulde uddannelse “Document Control – hands on” . Det er ca 10% billigere at tage kurserne som en sammenhængende uddannelse end at tage dem enkeltvist. Kurserne bygger fagligt ovenpå hinanden, og  optimalt udbytte af kurset kræver en faglige ballast svarende til evt. forudgående kurser. 

Uddannelse i document control

Uddannelse - Document control - hands on

En fuld uddannelse til jobbet som Document Controller, bestående af de tre kurser ovenfor samt en frivillig afsluttende test og uddannelsesbevis.

Uddannelsen “Document Control – hands on”  svarer til kurserne 1+2+3 ovenfor. Det er ca 10% billigere at tage kurserne som en sammenhængende uddannelse og giver desuden muligheden for gentagent at møde andre i samme faglige miljø og knytte varige faglige forbindelser.

Temakurser

Document Controllere, records managers, arkivarer og andre, der i det daglig har et tungt ansvar for en virksomheds kritiske dokumentation har en specialviden, som kan komme i spil i andre sammenhænge end den daglige document control. Vores temakurser går i dybden med udvalgte af disse sammenhænge.

Temakursus - Migrering af dokumenter, records og information

Migrering er den altid undervurderede disciplin! Der er store forretnings- og kvalitetsmæssige risici ved alle migreringer og migreringer kan være dyre. Migreringer finder sted i forbindelse med opgraderinger og implementeringer af nye systemer og behandles derfor ofte som IT-opgaver. En migrering er teknisk tung, men det er også altid en forretningsmæssig opgave. På dette kursus finder vi ind til kernen i den gode migrering, hvor datakvaliteten og forretningsværdien er intakt eller forøget.

Temakursus - Klassifikation af dokumenter, records og information

Klassifikation er en forudsætning for god praksis for anvendelse data og dokumenter, document control, compliance, big data, AI, efterlevelse af GDPR, clean-up og meget andet. Klassifikation er noget som alle taler om, mange prøver at arbejde med, men som alle synes er svært.

På dette kursus går vi i dybden med klassifikation og den praktiske anvendelse for strukturerede og ustrukturerede dokumenter samt teknologiunderstøttelse.

Kursusledere og undervisere

Tine Weirsøe

Tine Weirsøe er direktør i Scandinavian Information Audit og arbejder som konsulent, auditor, underviser. Hun har mere end 30 års erfaring med records-, document- og information management. Inden hun startede Scandinavian Information Audit i 2004 arbejdede hun i Novo Nordisk og andre store virksomheder. Hun var formand for det danske udvalg bag ISO 30300/15489 i 10 år og fagansvarlig for records management på MIR (Master i Informationsforvaltning og Records Management) fra 2012-2018, AAU/KU.

Vibeke Bugge Kristiansen

Vibeke Bugge Kristiansen er direktør i Strator og arbejder som konsulent, underviser og foredragsholder. Hun har en baggrund som både udvikler og forretningskonsulent og har desuden fungeret som document management lead i en årrække. Hun har 20 års erfaring med at stå i grænselandet mellem IT og forretningsproblemet og skulle implementere og bruge tekniske løsninger til at lette arbejdet med dokumenter. Hun følger nysgerrigt den teknologiske udvikling på feltet.

Kontakt

Scandinavian Information Audit ApS & Tine

Skodsborg Strandvej 215, 1. th.
2942 Skodsborg
CVR-nr.: 27979041

Mail: info@information-audit.dk
Telefon:  (+45) 7023 1404

Hjemmeside, link

Strator A/S & Vibeke

Tåstrup Hovedgade 90, 1.

2630 Tåstrup

CVR-nr.: 31636280

Mail: info@strator.com

Telefon:  (+45) 7026 6750

Hjemmeside, link