image001

Kurser og uddannelse

Kursuskatalog
DOCUMENT CONTROL

Hvad siger vores kursister

Q

Principperne bag
alle vores kurser

Livscyklusperspektiv

Forstå dokumenter fra vugge til grav og få terminologi og teori til at gå systematisk til værks.

Teori møder praksis

Teori ledsages af cases og praktiske opgaver, så begreberne kommer "op i fingrene" og ud i virkeligheden

Den digitale virkelighed

Danmark er i særklasse digitaliseret, hvorfor vores kurser inddrager vores digitale virkelighed

Document control uddannelse

Ansvarlig for dokumenter?

Har du ansvar for med virksomhedens vigtige dokumenter i hverdagen i større omfang? Så laver du document control.

Uddannelsen giver en systematisk indføring i at arbejde korrekt med dokumenter. Uddannelsens tilrettelæggelse afspejler, at document control findes i mange sammenhænge – fx i store anlægsprojekter, i forbindelse med ledelesessystemer og i kommissioner, nævn eller retssager, samt at vi i Danmark er meget digitaliserede.

Document Control - hands on

Uddannelse til jobbet som Document Controller
3 moduler - hver 2 dage - forudsætter ikke specifik forhåndsviden

Modul 1

INDFØRING I DOCUMENT CONTROL

Modulet er en grundlæggende indføring i document control. Kursisterne vil blive præsenteret for dokumenters livscyklus og for hvert stadie i denne en grundig gennemgang af udfordringer og korrekt praksis og baggrunden herfor.

Modul 2

PRAKTISK DOCUMENT CONTROL

Modulet er en grundig indføring i metoder og værktøjer til at tilrettelægge og udvikle korrekt document control under hensyntagen til de forhold virksomheden drives under. Kursisterne vil desuden blive introduceret til nogle af de typiske problemstillinger og metoder til at løse dem.

Modul 3

RAMMER FOR DOCUMENT CONTROL

Modulet placerer document control i sammenhæng med ledelses- og kvalitetssystemet og gældende standarder. Dertil kommer indføring i kravs- og retentionsstyring samt udfærdigelse af pro-cedurer for document control.

Du kan også tage modulerne enkeltvist

Er det for meget, for stort , for specialsieret til dig? Se evt.kurset "Grundlæggende dokumenthåndtering".

Øvrige kurser

Arbejd systematisk med dokumenter

Mængden af digital dokumentation stiger og stiger, og samtidigt skræpes love og regler så der er flere og flere krav til, hvad vi må, og hvordan vi gør det. 

Dette kursus giver en grundlæggende indføring i det, at tage sig af digital dokumentation på en korrekt, praktisk og fornuftig måde – af hensyn til fortiden, nutiden og ikke mindst fremtiden.

Grundlæggende dokumenthåndtering

2 halve dage - forudsætter ikke specifik forhåndsviden

DEt særlige ved byggeriet

Alle brancher har sin terminologi og sine traditioner, og byggeriet er ingen undtagelse. Men byggeriet i Danmark mangler folk med evner og viden til at håndtere dokumentation, og et brancheskif til byggeriet er derfor en oplagt mulighed for mange. 

På dette kursus vil du få indsigt i hvordan lige præcis document control sædvanligvis fungerer i byggeriet og den terminologi, der omgiver den.

højrisisko - og helt nødvendigt

Migrering af dokumenter er en højrisiko-opgave. Samtidigt er det jævnligt en nødvendighed – og en mulighed.

Migreringer finder sted i forbindelse med opgraderinger og implementeringer af nye systemer og behandles derfor ofte som IT-opgaver. En migrering er teknisk tung, men det er også altid en forretningsmæssig opgave. På dette kursus finder vi ind til kernen i den gode migrering, hvor datakvaliteten og forretningsværdien er intakt eller forøget.

Meget brugt - og rigtigt svært

Klassifikation af dokumenter er noget som alle taler om, mange prøver at arbejde med, men som alle synes er svært. God klassifikation vil sikre at dokumenter, records og information er til rådighed på rette tid og sted – for netop de rette.

På dette kursus går vi i dybden med klassifikation og den praktiske anvendelse for strukturerede og ustrukturerede dokumenter samt teknologiunderstøttelse.

underviserne

Underviserne på kuserne er Heidi Hillerup, Tine Weirsøe og Vibeke Bugge Kristiansen, som alle 20-30 års erfaring hver med meget forskellige aspekter af håndtering af dokumenter.

Heidi, Tine og Vibeke har gennem årene mødt hinanden i forbindelse med talrige opgaver, hvor mangelfuld document control har haft store konsekvenser. 

Scandinavian Document Control er resultatet af deres fælles erfaringer og ønsket om at medvirke til at løfte document control faget i Danmark, og at få det udbredt og anerkendt, som en vigtig og kritisk disciplin.