Grundet coronasituationen er alle kurser indtil videre omlagt til live online undervisning. Da online undervisning er lidt mindre bekvem, giver vi en coronarabat på 15% af kursernes listepris.

Tid og sted

Kursusbeskrivelse

Samarbejde

Kurset afholde i regi af HK for HKs medlemmer. Yderligere information og tilmelding på HKs hjemmeside.

Er du ikke HK medlem, kan du blive optaget på en venteliste ved at benytte knappen herunder. Er der ledige pladser vil du blive kontaktet.

Indhold

Kurset er en grundlæggende indføring i dokumentkontrol. Kursisterne vil blive præsenteret for dokumenters livscyklus og for hvert stadie i denne en grundig gennemgang af udfordringer og korrekt praksis og baggrunden herfor. Kurset ækvivalerer kompetencemæssigt Kursus 1 – Indføring i Document Control.

Målgruppe
Kurset er relevant for alle, der håndterer virksomhedens vigtige dokumenter og forudsætter ikke forhåndsviden.
Tilrettelæggelse og pris

Kurset varer to dage er et selvstændigt kursus målrettet HKs medlemmer. Hvis man ønsker uddannelsen “Document control – hands on” vil dette kursus kunne erstatte kursus 1 af den samlede uddannelse. Undervisningen veksler mellem teori og problemrelaterede opgaver, der løses selvstændigt eller i grupper. Kursets pris for ikke-HK medlemmer er DKK 7.990,00 (eksl. moms).

Praktiske oplysninger

 • Kursusdagene starter kl 9 (med kaffe/te og morgenmad fra kl 8.30) og slutter kl 16.
 • For uddannelsen “Document Control – hands on” må der påregnes forberedelse inden et kursus og der er desuden mulighed for test ved kursets afslutning.
 • For deltagere i vores kurser og uddannelser vil der over tid tilbydes deltagelse i et fagligt netværk.
 • For yderligere information, skriv til kursussekretær Marianne Krogh eller kontakt os på telefon (+45) 7023 1404. 
 • Tilmelding er bindende, men hvis du er forhindret i at komme, kan din plads frit overdrages til en kollega.
 • Scandinavian Document Control forbeholder sig retten til at aflyse kurser og seminarer, hvis sygdom eller andre uforudsete begivenheder opstår. Ved aflysninger refunderer vi den fulde deltagerpris. Vi vil i sådanne tilfælde, i dialog med de tilmeldte, forsøge at finde alternativer til det aflyste kursus eller seminar. Vi tillader os desuden at udskyde et kursus på baggrund af for få tilmeldte.
 • For at kunne tilbyde et sammenhængende og intensivt forløb for kursister, der ønsker hele uddannelsen, tillader vi os at give disse kursister fortrinsret.
 • Der ydes 15% rabat ved samtidig tilmelding af mindst 3 deltagere fra samme virksomhed på samme kurser.
 • Medlemmer af det netværk, som oprettes pga kursister, som har taget uddannelsen “Document control – hands-on” får 20% rabat på alle vore øvrige kurser.
 • Grundet coronasituationen er kurserne midlertidigt omlagt til online undervisning. Online undervisning er mindre bekvem, og vi giver derfor automatisk en coronarabat på 15% af listepriserne.
 • Der kan ikke benyttes flere rabatter på samme kurser.
 • Prisen omfatter deltagelse, forplejning og drikkevarer samt adgang til lukket site kun for deltagere med undervisningsmateriale og andre ressourcer.

Vores uddannelse “Document Control hands on” har ikke et uddannelsesnummer, men vi har kendskab til at det er lykkedes arbejdssøgende at få godkendt og betalt uddannelsen af det kommunale jobcenter. Til vores store glæde er det også lykkedes dem at finde beskæftigelse bagefter. Vi kan være behjælpelige med de informationer, som jobcentret kræver. For yderligere information, skriv til kursussekretær Marianne Krogh eller kontakt os på telefon (+45) 7023 1404. 

Tilmelding til venteliste

Jeg vil gerne tilmeldes ventlisten til dette kursus. 

Ved at afsende formularen giver du os lov til at behandle og opbevare dine afgivne oplysninger. Yderligere detaljer findes i vores privatlivspolitik.