Spring til indhold

Vilkår og tilskudsmuligheder

Kursusafvikling og praktiske forhold

Vilkår for tilmelding

Tilmelding er bindende, men hvis du er forhindret i at deltage, kan din plads frit overdrages til en kollega.

Scandinavian Document Control forbeholder sig retten til at aflyse kurser og seminarer, hvis sygdom eller andre uforudsete begivenheder opstår. Ved aflysninger refunderer vi den fulde deltagerpris. Vi vil i sådanne tilfælde forsøge at finde alternativer til det aflyste kursus eller seminar. Vi tillader os desuden at udskyde et kursus på baggrund af for få tilmeldte.

For at kunne tilbyde et sammenhængende og intensivt forløb for kursister, der ønsker hele uddannelsen, tillader vi os at give disse kursister fortrinsret.

Afvikling af kurser

  • Med mindre andet fremgår afvikles kurset online.
  • Inden kursusdagen får du tilsendt et mødelink.
  • Du skal have følgende til rådighed: PC eller Mac, mikrofon, webcam samt stabilt internet eller WIFI opkobling. Desuden er det en fordel at have installeret Microsoft Teams app’en.
  • Kursusdagene starter kl 9. Det er muligt at logge på fra 8:50.
  • For uddannelsen “Document Control – hands on” er der mulighed for test ved kursets afslutning. Ved bestået test får man et uddannelsesbevis og der tillbydes deltagelse i vores faglige netværk.
  • For yderligere information, skriv til os på info@documentcontrol.dk eller kontakt os på telefon (+45) 7023 1404.

Tilskudsmuligheder

Vær opmærksom på tilskudsmuligheder fra jobcentre, kompetencefonde,
fagforeninger og lignende. Document Control – hands on har i perioder været på
nogle af regionernes poitivlister og i andre perioder ikke.
Vi anbefaler, at man tjekker dette, da de opdateres flere gange årligt.

Jobcentre

Nogle af vores arbejdssøgende kursister har fået uddannelsen godkendt og betalt af det kommunale jobcenter.

Kompetencecentre

Andre i job har fået tilskud til uddannelsen fra Industriens Kompetencefonde.

Fagforbund

Nogle fagforbund, herunder HK og Finansforbundet, har valgt at udbyde hele eller dele af vores uddannelse samt evt. specialtilrettelagte forløb. Det vil sædvanligvis være økonomisk favorabelt at tage kurser/uddannelse i fagforeningsregi.

Positivlisten

Positivlisten for seks ugers jobrettet uddannelse – i daglig tale positivlisten – er en liste over forskellige jobrettede kurser, der kan give arbejdssøgende nye kompetencer, som i sidste ende kan hjælpe dem tilbage på arbejdsmarkedet. Listen indeholder kurser, som arbejdsmarkedet efterspørger lige nu og i fremtiden. Listen opdateres to gange om året, den 1. april og den 1. oktober.