Skip to content

Øvrige kurser

Øvrige kurser i håndtering af dokumenter,
records og information afholdes efter behov

Kontakt os, hvis du er interesseret i følgende
kurser:
• Grundlæggende dokumenthåndtering, læs mere
• Document control for byggeriet, læs mere
• Klassifikationskursus, læs mere
• Migreringskursus, læs mere

Kurser

Kontakt os på info@documentcontrol.dk eller
telefonisk på 70 23 14 04 for yderligere information om mulighederne

Grundlæggende dokumenthåndtering

Styr på dokumenterne!
Mængden af digital dokumentation stiger og stiger, og samtidigt skærpes love og regler så der er flere og flere krav til, hvad vi må, og hvordan vi gør det. Dertil har mange virksomheder haft digitale løsninger i 20 år nu, og problemer med ældre dokumenter, der måske ikke er håndteret mest hensigtsmæssigt begynder at vise sig for alvor mange steder.

Dette kursus giver en grundlæggende indføring i det at tage sig af digital dokumentation på en korrekt, praktisk og fornuftig måde – af hensyn til fortiden, nutiden og ikke mindst fremtiden.

Kursusbeskrivelse
Målgruppe: kurset er relevant for alle, der skal tage sig af virksomheders dokumenter i forskellige former. Kurset forudsætter ikke specifik forhåndsviden.

Tilrettelæggelse
Kurset varer to halve dage (9.00-13.00). Undervisningen veksler mellem teori og problemrelaterede opgaver, der løses selvstændigt eller i grupper. Hvor ikke andet fremgår, afholdes kurset online.

Pris
Kursets pris er DKK 4.990,00 (eksl. moms).
Mere om praktiske forhold, vilkår for tilmelding og evt. tilskudsmuligheder finder du her.

Program
Kursets hensigt er at sikre dig et tankesæt og et sprog, som gør, at du kan arbejde systematisk med dokumenter. Dermed kan du medvirke til at sikre at jeres dokumenter kan skabes, findes og bruges samt bevares i hele den periode, I har brug for dem, men ikke længere end lovligt.

Kurset indeholder blandt andet:
• Introduktion til dokumenter og dokumenthåndtering
• Livscyklus for dokumenter?
• Hvorfor er det vigtigt
• Hvordan styrer man dokumenter i livscyklus
• Strukturering og ordning af dokumenter
• Metadata og emneord
• Navngivning af dokumenter
• Oprettelse og navngivning af foldere
• Oprettelse og opdatering af dokumenter
• Kladde, kommentering og godkendelse
• Opdatering, versionering
• Arkivering af dokumenter
• God dokumenthåndtering og best-practices
• Planlægning og sikkerhed
• Dokumenthåndteringssystemer

Emnerne belyses fra både en forretningsmæssig
og en teknisk vinkel


Introduktion til document control for byggeriet

Det særlige ved byggeriet
Alle brancher har sin terminologi og sine traditioner, og byggeriet er ingen undtagelse. Men byggeriet i Danmark mangler folk med evner og viden til at håndtere dokumentation, og et brancheskif til byggeriet er derfor en oplagt mulighed for mange.

På dette kursus vil du få indsigt i hvordan lige præcis document control sædvanligvis fungerer i byggeriet og den terminologi, der omgiver den.

Kursusbeskrivelse
Målgruppe: Kurset er relevant for alle, der skal eller ønsker at komme i gang med en document control i byggeriet.

Ift. en karriere som document controller for byggebranchen – kan dette kursus ikke stå alene. Det er nødvendigt enten at have erfaring fra lignende jobs eller (dele af) uddannelsen til document controller – som vi også udbyder.

Det er dog ikke en forudsætning for dette kursus at have deltaget i andre uddannelsestilbud fra Scandinavian Document Control.

Tilrettelæggelse
Kurset varer en dag. Undervisningen veksler mellem teori og problemrelaterede opgaver, der løses selvstændigt eller i grupper. Hvor ikke andet fremgår, afholdes kurset online.

Pris
Kursets pris er DKK 4.990,00 (eksl. moms).

Program
Kursets hensigt er at gøre dig i stand til at omsætte din viden og/eller erfaing med håndtering af dokumenter til et aktiv i byggeriet, hvor der mangler dygtige document controllers.

Kurset indeholder blandt andet:

• Byggeriets organisering
• Byggeriets faser og planlægning
• IKT
• Værktøjer særligt brugt i byggeriet

Emnerne belyses fra både en forretningsmæssig
og en teknisk vinkel.


Klassifikationskursus

Styr på dokumenterne!
Klassifikation af dokumenter er noget som alle taler om, mange prøver at arbejde med, men som alle synes er svært. God klassifikation vil sikre at dokumenter, records og information er til rådighed på rette tid og sted – for netop de rette.

På dette kursus går vi i dybden med klassifikation og den praktiske anvendelse for strukturerede og ustrukturerede dokumenter samt teknologiunderstøttelse.

Kursusbeskrivelse
Målgruppe: Kurset er relevant for alle, der arbejder med klassifikation af dokumenter og de forretningsmæssige og processuelle aspekter af det: Document Controllers, Records Managers, Document Managers, ESDH-medarbejdere, informationsspecialister, arkivarer m.fl. Der indgår IT-tekniske elementer, men det er ikke et IT-teknisk kursus. Kurset forudsætter ikke specifik forhåndsviden, men generel erfaring med håndtering af dokumenter.

Tilrettelæggelse
Kurset varer en dag. Undervisningen veksler mellem teori og problemrelaterede opgaver, der løses selvstændigt eller i grupper. Hvor ikke andet fremgår, afholdes kurset online.

Pris
Kursets pris er DKK 4.990,00 (eksl. moms).

Program
Klassifkation kan handle om sikkerhed – hvem har adgang til hvad? Det kan handle om lovlig håndtering af dokumenter, records og information – er der fx persondata? Og så kan det handle om indhold og brug – som fx emneklassifkation – og oftest hander det om det hele på een gang. Klassifikation bidrager således både til sikkerhed, lovlighed og til effektiv brug af den viden og information, der er gemt i dokumenterne.

Klassifikation er en forudsætning for god praksis for anvendelse data og dokumenter, document control, compliance, big data, AI, efterlevelse af GDPR, clean-up og meget andet. Klassifikation er noget som alle taler om, mange prøver at arbejde med, men som alle synes er svært.

Kurset indeholder blandt andet:

  • Introduktion til begrebet klassifikation
  • Klassifikation efter sikkerhed, fortrolighed, emne, forretningsanvendelse, brugsscenarier og retentionstider
  • Praktisk anvendelse af klassifikation: organisering af data, viden og dokumenter, clean-up, kassation, sikkerhed, GDPR
  • Teknologier til dublethåndtering, konvertering, autoklassifikation og søgning

Emnerne belyses fra både en forretningsmæssig
og en teknisk vinkel.


Migreringskursus

Styr på dokumenterne!
Migrering af dokumenter er en højrisiko-opgave. Samtidigt er det jævnligt en nødvendighed – og en mulighed.

Migreringer finder sted i forbindelse med opgraderinger og implementeringer af nye systemer og behandles derfor ofte som IT-opgaver. En migrering er teknisk tung, men det er også altid en forretningsmæssig opgave. På dette kursus finder vi ind til kernen i den gode migrering, hvor datakvaliteten og forretningsværdien er intakt eller forøget.

Kursusbeskrivelse
Målgruppe: Kurset er relevant for alle, der arbejder med migrering af dokumenter og de forretningsmæssige og processuelle aspekter af det; Document Controllers, Records Managers, Document Managers, ESDH-medarbejdere, informationsspecialister, arkivarer m.fl. Der indgår IT-tekniske elementer, men det er ikke et IT-teknisk kursus. Kurset forudsætter ikke specifik forhåndsviden, men generel erfaring med håndtering af dokumenter.

Tilrettelæggelse
Kurset varer en dag. Undervisningen veksler mellem teori og problemrelaterede opgaver, der løses selvstændigt eller i grupper. Hvor ikke andet fremgår, afholdes kurset online.

Pris
Kursets pris er DKK 4.990,00 (eksl. moms).

Program
Intelligent migrering er nødvendig for at sikre fremtidig brug af dokumenter, records og information og understøtte en risikobaseret tilgang. På dette kursus stiller vi skarpt på migrering og klæder kursisterne på til at varetage den forretningsmæssige vinkel, der så ofte bliver overset. Vi finder ind til kernen i den gode migrering, hvor datakvaliteten og forretningsværdien er intakt eller forøget.

Kurset indeholder blandt andet:

  • Overblik og mapping af kilder
  • Analyse af datakvalitet, content og metadata
  • Clean-up
  • Metadatamodeller
  • Standarder og best-practice for migrering
  • Migreringsprogrammet

Emnerne belyses fra både en forretningsmæssig
og en teknisk vinkel.