Spring til indhold

Øvrige kurser

Øvrige kurser i håndtering af dokumenter,
records og information afholdes efter behov

Kontakt os, hvis du er interesseret i følgende kurser:

Grundlæggende dokumenthåndtering
Document control for byggeriet
Klassifikationskursus
Migreringskursus

Kurser

Kontakt os på info@documentcontrol.dk eller
telefonisk på 70 23 14 04 for yderligere information om mulighederne

Grundlæggende dokumenthåndtering

Styr på dokumenterne!
Mængden af digital dokumentation stiger og stiger, og samtidigt skærpes love og regler så der er flere og flere krav til, hvad vi må, og hvordan vi skal gøre det. Dertil har mange virksomheder haft digitale løsninger i flere årtier, og problemer med ældre dokumenter, der måske ikke er blevet håndteret mest hensigtsmæssigt, er for alvor begyndt at vise sig.

Kursusbeskrivelse
Dette kursus giver en grundlæggende indføring i det at tage sig af digital dokumentation på en korrekt, praktisk og fornuftig måde – af hensyn til fortiden, nutiden og ikke mindst fremtiden.

Målgruppe
Kurset er relevant for alle, der skal tage sig af virksomheders dokumenter i forskellige former. Kurset forudsætter ikke specifik forhåndsviden.

Tilrettelæggelse
Kurset varer to halve dage (9.00-13.00). Undervisningen veksler mellem teori og problemrelaterede opgaver, der løses selvstændigt eller i grupper. Hvor ikke andet fremgår, afholdes kurset online.

Formål
Kursets formål er at give dig et tankesæt og et sprog, som gør, at du kan arbejde systematisk med dokumenter. Dermed kan du medvirke til at sikre at din virksomheds dokumenter kan skabes, findes og bruges samt bevares i hele den periode, I har brug for dem, men ikke længere end lovligt.

Eksempler på kursets indhold:
• Introduktion til dokumenter og dokumenthåndtering
• Livscyklus for dokumenter?
• Hvorfor er det vigtigt
• Hvordan styrer man dokumenter i livscyklus
• Strukturering og ordning af dokumenter
• Metadata og emneord
• Navngivning af dokumenter
• Oprettelse og navngivning af foldere
• Oprettelse og opdatering af dokumenter
• Kladde, kommentering og godkendelse
• Opdatering og versionering
• Arkivering af dokumenter
• God dokumenthåndtering og best practices
• Planlægning og sikkerhed
• Dokumenthåndteringssystemer

Emnerne belyses både fra forretningsmæssige
og tekniske vinkler.


Introduktion til document control for byggeriet

Det særlige ved byggeriet
Alle brancher har sin egen terminologi og særegne traditioner, og byggeriet er ingen undtagelse. Men byggeriet i Danmark mangler folk med evner og viden til at håndtere dokumentation, og byggeriet er derfor en oplagt mulighed, hvis man er arbejdssøgende eller ønsker at skifte branche.

På dette kursus vil du få indsigt i, hvordan document control fungerer i byggeriet og den terminologi, der omgiver den.

Målgruppe
Kurset er relevant for alle, der skal eller ønsker at komme i gang med en document control i byggeriet.

Ift. en karriere som document controller i byggebranchen, kan dette kursus ikke stå alene. Det er nødvendigt enten at have erfaring fra lignende jobs, og selvom, det ikke er en forudsætning, anbefales det også at tage vores øvrige kurser om document control.

Tilrettelæggelse
Kurset varer en dag. Undervisningen veksler mellem teori og problemrelaterede opgaver, der løses selvstændigt eller i grupper. Hvor ikke andet fremgår, afholdes kurset online.

Formål
Kursets formål er at gøre dig i stand til at omsætte din viden og/eller erfaring med håndtering af dokumenter til et aktiv i byggeriet.

Kurset indeholder blandt andet:

• Byggeriets organisering
• Byggeriets faser og planlægning
• IKT
• Værktøjer særligt brugt i byggeriet

Emnerne belyses fra både forretningsmæssige
og tekniske vinkler.


Klassifikationskursus

Styr på dokumenterne!
Klassifikation af dokumenter er noget som alle taler om, mange prøver at arbejde med, men som alle synes er svært. God klassifikation sikrer, at dokumenter, records og information altid er til rådighed for de rette personer på på rette tid og sted.

På dette kursus går vi i dybden med klassifikation og den praktiske anvendelse for strukturerede og ustrukturerede dokumenter samt teknologiunderstøttelse.

Målgrupper
Kurset er relevant for alle, der arbejder med klassifikation af dokumenter og de forretningsmæssige og processuelle aspekter af det: document controllers, records managers, document managers, ESDH-medarbejdere, informationsspecialister, arkivarer m.fl.

Der indgår IT-tekniske elementer, men det er ikke et IT-teknisk kursus. Kurset forudsætter ikke specifik forhåndsviden, men generel erfaring med håndtering af dokumenter er en fordel.

Tilrettelæggelse
Kurset varer en dag. Undervisningen veksler mellem teori og problemrelaterede opgaver, der løses selvstændigt eller i grupper. Hvor ikke andet fremgår, afholdes kurset online.

Program
Klassifkation kan handle om sikkerhed – hvem har adgang til hvad? Det kan handle om lovlig håndtering af dokumenter, records og information – er der fx persondata? Og så kan det handle om indhold og brug som fx emneklassifkation. Oftest hander det om det hele på een gang. Klassifikation bidrager således både til sikkerhed, lovlighed og til effektiv brug af den viden og information, der er gemt i dokumenterne.

Klassifikation er en forudsætning for god praksis for anvendelse af data og dokumenter, document control, compliance, big data, AI, efterlevelse af GDPR, clean-up og meget andet.

Kurset indeholder blandt andet:

  • Introduktion til begrebet klassifikation
  • Klassifikation efter sikkerhed, fortrolighed, emne, forretningsanvendelse, brugsscenarier og retentionstider
  • Praktisk anvendelse af klassifikation: organisering af data, viden og dokumenter, clean-up, kassation, sikkerhed, GDPR
  • Teknologier til dublethåndtering, konvertering, autoklassifikation og søgning

Emnerne belyses både fra forretningsmæssige
og tekniske vinkler.


Migreringskursus

Styr på dokumenterne!
Migrering af dokumenter er en højrisiko-opgave. Samtidigt er det jævnligt en nødvendighed – og tillige en mulighed.

Migreringer finder sted i forbindelse med opgraderinger og implementeringer af nye systemer og behandles derfor ofte som IT-opgaver. Intelligent migrering er nødvendig for at sikre fremtidig brug af dokumenter, records og information samt understøtte en risikobaseret tilgang. Vi arbejder med den gode migrering, hvor datakvaliteten og forretningsværdien er intakt eller forøget.

En migrering er teknisk tung, men det er også altid en forretningsmæssig opgave. På kurset klæder vi derfor også kursisterne på til at kunne varetage den forretningsmæssige vinkel, der så ofte bliver overset.

Målgruppe
Kurset er relevant for alle, der arbejder med migrering af dokumenter og de forretningsmæssige og processuelle aspekter af det: document controllers, records managers, document managers, ESDH-medarbejdere, informationsspecialister, arkivarer m.fl. Der indgår IT-tekniske elementer, men det er ikke et IT-teknisk kursus. Kurset forudsætter ikke specifik forhåndsviden, men generel erfaring med håndtering af dokumenter er en fordel.

Tilrettelæggelse
Kurset varer en dag. Undervisningen veksler mellem teori og problemrelaterede opgaver, der løses selvstændigt eller i grupper. Hvor ikke andet fremgår, afholdes kurset online.

Kurset indeholder blandt andet:

  • Overblik og mapping af kilder
  • Analyse af datakvalitet, content og metadata
  • Clean-up
  • Metadatamodeller
  • Standarder og best-practice for migrering
  • Migreringsprogrammet

Emnerne belyses både fra forretningsmæssige
og tekniske vinkler.