Skip to content

Document control – hands on

Uddannelse til jobbet som Document Controller

Tre moduler af 2 dages varighed:

Kursusbeskrivelse:

Uddannelsen giver en systematisk indføring i at arbejde korrekt
med dokumenter. Uddannelsens tilrettelæggelse afspejler, at document control findes i mange sammenhænge – fx i store anlægsprojekter, i forbindelse med ledelesessystemer og i kommissioner, nævn eller retssager.

Målgruppe

Dette onlinekursus er for dig, der enten allerede arbejder som document controller eller gerne vil arbejde med document control på et professionelt niveau. Der er ingen specifikke uddannelseskrav for at deltage i kurset. De tre moduler kan tages enkeltvis, men hvis du vil deltage i modul 2 skal du have deltaget i modul 1 og det samme gælder for modul 3 – det kan kun tages efter modul 1 og 2.

Netværk

En Document Controller kan være den eneste af sin slags i mindre virksomheder og kan føle sig alene med sin faglighed. Andre har måske ikke den samme professionelle tilgang til dokumenthåndtering som dig, og det kan være svært at forklare værdien af at have document control af høj kvalitet.

På kurset vil du møde andre dokumentspecialister, og efter kurset vil du blive inviteret til at deltage i vores netværk med deltagere fra alle vores tidligere document control kurser.
Gennem vores netværk vil du få mulighed for at komme i kontaktmed andre dokumentationsspecialister og deltage i møder med præsentationer og diskussioner.

Læringsmetode og undervisningsform

 • Kurset afholdes online over 6 dage ved hjælp af Microsoft Teams
 • En blanding af teori, cases, problembaserede opgaver og workshops.
 • Deltagerne forventes at være aktive
 • Kursusmaterialer er på dansk (eller engelsk hvis engelsktalende på holdet).
 • Underviserne taler dansk (eller engelsk hvis engelsktalende på holdet).

Modul 1
Indføring i document control

Modulet er en grundlæggende indføring i document control. Kursusdeltagerne vil blive præsenteret for dokumenters livscyklus og for hvert stadie i denne en grundig gennemgang af udfordringer og korrekt praksis og baggrunden herfor.

Indhold:

 • Introduktion til dokumentkontrol
 • Jobbet som dokument controller
 • Livscyklus for dokumenter:
 • Initiation, draft/capture, approval, use, modify og obsolete.
 • Grundlæggende definitioner og værktøjer til document control, herunder dokument-ID, skabeloner, transmittals, registre og distributio

Modul 2
Document control metoder

Modulet er en grundig indføring i metoder og værktøjer til at tilrettelægge og udvikle korrekt document control i forhold til virksomheden og opgaven. Kursisterne vil desuden blive introduceret til nogle af de typiske faglige udfordringer og metoder til at løse dem.

Indhold:

 • Introduktion til metoder og værktøjer
 • Metadata
 • Oprettelse af arkivstrukturer
 • Introduktion til risikoanalyse
 • Introduktion til procesanalyse
 • QA, QC og audit

Modul 3
Rammer for document control

Modulet placerer document control i sammenhæng med ledelses- og kvalitetssystemet og gældende standarder. Dertil kommer indføring i kravs- og retentionsstyring samt udfærdigelse af procedurer for document control.

Indhold:

 • Personoplysninger og GDPR i dokumentstyring
 • Standarder for document control
 • Kontrol af krav fra standarder og lovgivning
 • Introduktion til business case
 • Opgaver med høj risiko i dokumentkontrol
 • Forvaltningssystemer, styring og kvalitet
 • Proceduren for document control.

Pris:

Pris for deltagelse i Document Control – hands on
Modul, 1, 2 og 3 er kr. 23.373,00 (ekskl. moms)

Prisen pr. modul, når det tages enkeltvis, er:
Modul 1 – DKK 7.990,00 (ekskl. moms)
Modul 2 – DKK 7.990,00 (ekskl. moms)
Modul 3 – DKK 9.990,00 (ekskl. moms)

Planlagte kurser:

Modul 3: 31. maj og 1. juni 2022, kl. 9:00-16:00
Undervisningen gennemføres online via Teams.

Modul 1: 14. + 15. september 2022
Modul 2: 28. + 29. september 2022
Modul 3: 11. + 12. oktober 2022

Datoer til vinterhold kommer snarest.