Kurser

Vi tilbyder en række kurser i og om document control. 

Uddannelsen Document Control - hands on

Indhold

Uddannelsen udgøres af Kursus 1, 2 og 3 taget i sammenhæng og afsluttes med en frivillig skriftlig opgave/test. Hvis opgaven bestås, udstedes et uddannelsesbevis.

Målgruppe

Uddannelsen er for alle, der allerede arbejder med eller som gerne vil i gang med at arbejde med document control på et professionelt niveau. Uddannelsens første modul er en grundlæggende indføring, så du skal ikke have særlige forudsætninger for at få optimalt udbytte af uddannelsen.

Tilrettelæggelse og pris

Uddannelsen er tilrettelagt som et forløb af tre moduler af hver to dage svarende til kursus 1+2+3. Du møder således de andre kursister gentagent, og du vil komme ind i vores netværk af uddannede Document Controllere. Vi forsøger at understøtte de nye faglige relationer med arrangementer eksklusivt for netværket. Kursets pris er DKK 23.373,00 (eksl. moms) idet, der gives 10% rabat ifht. kurserne enkeltvist.

Planlagt afholdelse:

Kursus 1: Indføring i document control

Indhold

Kurset er en grundlæggende indføring i document control. Kursisterne vil blive præsenteret for dokumenters livscyklus og for hvert stadie i denne en grundig gennemgang af udfordringer og korrekt praksis og baggrunden herfor.

Målgruppe
Kurset er relevant for alle, der håndterer virksomhedens vigtige dokumenter og forudsætter ikke forhåndsviden.
Tilrettelæggelse og pris

Kurset varer to dage og kan tages som et selvstændigt kursus. Det er samtidig første modul i uddannelsen “Document control – hands on”. Undervisningen veksler mellem teori og problemrelaterede opgaver, der løses selvstændigt eller i grupper. Kursets pris er DKK 7.990,00 (eksl. moms).

Planlagt afholdelse:

Kursus 2: Praktisk document control

Indhold

Kurset er en grundig indføring i metoder og værktøjer til at tilrettelægge og udvikle korrekt document control under hensyntagen til de forhold virksomheden drives under. Kursisterne vil desuden blive introduceret til nogle af de typiske problemstillinger og metoder til at løse dem.

Målgruppe

Kurset er relevant for alle, der systematisk arbejder med store dokumentationsmængder i jobs som fx Document Controller, LCI, Projektassistent eller Advokatsekretær. Kurset forudsætter viden svarende til kursus 1.

Tilrettelæggelse og pris

Kurset varer to dage og kan tages som et selvstændigt kursus. Det er samtidig andet modul i uddannelsen “Document control – hands on”. Undervisningen veksler mellem teori og problemrelaterede opgaver, der løses selvstændigt eller i grupper. Kursets pris er DKK 7.990,00 (eksl. moms).

Planlagt afholdelse:

Kursus 3: Rammer for document control

Indhold

Kurset placerer document control i sammenhæng med ledelses- og kvalitetssystemet og gældende standarder. Dertil kommer indføring i kravs- og retentionsstyring samt udfærdigelse af procedurer for document control.

Målgruppe

Kurset er relevant for alle, der deltager praktisk i tilrettelæggelse og beslutninger om en virksomheds styring af dokumenter. Kurset forudsætter viden svarende til kursus 1 og 2.

Tilrettelæggelse og pris

Kurset varer to dage og kan tages som et selvstændigt kursus. Det er samtidig tredje modul i uddannelsen “Document control – hands on”. Undervisningen veksler mellem teori og problemrelaterede opgaver, der løses selvstændigt eller i grupper. Kursets pris er DKK 9.990,00 (eksl. moms).

Planlagt afholdelse:

Temakurser

Document Controllere, records managers, arkivarer og andre, der i det daglige har et tungt ansvar for en virksomheds kritiske dokumentation har en specialviden, som kan komme i spil i andre sammenhænge end den daglige document control. 
Vores temakurser går i dybden med udvalgte af disse sammenhænge.

Planlagt afholdelse:

Specialkurser

Document control kan være relevant at kende til og kende godt i mange forskellige funktioner – også selvom man ikke selv er Document Controller. 
Vores specialkurser arbejder med document control i en form og sammenhægn som er særlig for forskellige grupper af specialsiter.

Planlagt afholdelse: