Kursus

Klassifikation
af dokumenter, records og information

Office employee working with documents at table, closeup
files

Styr på dokumenterne!

Klassifikation af dokumenter er noget som alle taler om, mange prøver at arbejde med, men som alle synes er svært. God klassifikation vil sikre at dokumenter, records og information er til rådighed på rette tid og sted – for netop de rette.

På dette kursus går vi i dybden med klassifikation og den praktiske anvendelse for strukturerede og ustrukturerede dokumenter samt teknologiunderstøttelse.

Kursusbeskrivelse

Målgruppe

Kurset er relevant for alle, der arbejder med klassifikation af dokumenter og de forretningsmæssige og processuelle aspekter af det: Document Controllers, Records Managers, Document Managers, ESDH-medarbejdere, informationsspecialister, arkivarer m.fl. Der indgår IT-tekniske elementer, men det er ikke et IT-teknisk kursus. Kurset forudsætter ikke specifik forhåndsviden, men generel erfaring med håndtering af dokumenter.

Program

Klassifkation kan handle om sikkerhed – hvem har adgang til hvad? Det kan handle om lovlig håndtering af dokumenter, records og information – er der fx persondata?  Og så kan det handle om indhold og brug – som fx emneklassifkation – og oftest hander det om det hele på een gang. Klassifikation bidrager således både til sikkerhed, lovlighed og til effektiv brug af den viden og information, der er gemt i dokumenterne.

Klassifikation er en forudsætning for god praksis for anvendelse data og dokumenter, document control, compliance, big data, AI, efterlevelse af GDPR, clean-up og meget andet. Klassifikation er noget som alle taler om, mange prøver at arbejde med, men som alle synes er svært.

Kurset indeholder blandt andet:

  • Introduktion til begrebet klassifikation
  • Klassifikation efter sikkerhed, fortrolighed, emne, forretningsanvendelse, brugsscenarier og retentionstider
  • Praktisk anvendelse af klassifikation: organisering af data, viden og dokumenter, clean-up, kassation, sikkerhed, GDPR
  • Teknologier til dublethåndtering, konvertering, autoklassifikation og søgning

Emnerne belyses fra både en forretningsmæssig og en teknisk vinkel.

Tilrettelæggelse

Kurset varer en dag. Undervisningen veksler mellem teori og problemrelaterede opgaver, der løses selvstændigt eller i grupper. Hvor ikke andet fremgår, afholdes kurset online.

Pris

Kursets pris er DKK 4.990,00 (eksl. moms).

Mere om praktiske forhold, vilkår for tilmelding og evt. tilskudsmuligheder finder du her:

PLANLAGTE AFHOLDELSER
Efter interesse

Skriv dig meget gerne op.

Hvis du udfylder og indsender nedenstående, kontakter vi dig, når vi næste gang udbyder kurset.


Nyhedsbrev

Ved at afsende formularen giver du os lov til at behandle og opbevare dine afgivne oplysninger, se i øvrigt vores privatlivspolitik.

Alle vore kurser kan oprettes og evt. skræddersyes efter din virksomheds behov.