Klassifikation
af dokumenter, records og information

files

Styr på dokumenterne!

Klassifikation af dokumenter er noget som alle taler om, mange prøver at arbejde med, men som alle synes er svært. God klassifikation vil sikre at dokumenter, records og information er til rådighed på rette tid og sted – for netop de rette.

På dette kursus går vi i dybden med klassifikation og den praktiske anvendelse for strukturerede og ustrukturerede dokumenter samt teknologiunderstøttelse.

Kursusbeskrivelse

Målgruppe

Kurset er relevant for alle, der arbejder med klassifikation af dokumenter og de forretningsmæssige og processuelle aspekter af det.  Document Controllers, Records Managers, Document Managers, ESDH-medarbejdere, informationsspecialister, arkivarer m.fl. Der indgår IT-tekniske elementer, men det er ikke et IT-teknisk kursus. Kurset forudsætter ikke specifik forhåndsviden, men generel erfaring med håndtering af dokumenter.

Program

Klassifkation kan handle om sikkerhed – hvem har adgang til hvad? Det kan handle om lovlig håndtering af dokumenter, records og information – er der fx persondata?  Og så kan det handle om indhold og brug – som fx emneklassifkation og oftest hander det om det hele på een gang. Klassifikation bidrager således både til sikkerhed, lovlighed og til effektiv brug af den viden og information, der er gemt i dokumenterne.

Klassifikation er en forudsætning for god praksis for anvendelse data og dokumenter, document control, compliance, big data, AI, efterlevelse af GDPR, clean-up og meget andet. Klassifikation er noget som alle taler om, mange prøver at arbejde med, men som alle synes er svært.

Kurset indeholder blandt andet:

  • Introduktion til begrebet klassifikation
  • Klassifikation efter sikkerhed, fortrolighed, emne, forretningsanvendelse, brugsscenarier og retentionstider
  • Praktisk anvendelse af klassifikation: organisering af data, viden og dokumenter, clean-up, kassation, sikkerhed, GDPR
  • Teknologier til dublethåndtering, konvertering, autoklassifikation og søgning


Emnerne belyses fra både en forretningsmæssig og en teknisk vinkel.

Tilrettelæggelse

Kurset varer en dag. Undervisningen veksler mellem teori og problemrelaterede opgaver, der løses selvstændigt eller i grupper. Hvor ikke andet fremgår, afholdes kurset online.

Varighed og pris

Kursets pris er DKK 4.990,00 (eksl. moms).

Mere om praktiske forhold, vilkår for tilmelding og evt. tilskudsmuligheder finder du her:

Planlagte afholdelser

1. november 2021

Åbent kursus for alle.
Afholdes online

Alle vore kurser kan oprettes og evt. skræddersyes efter din virksomheds behov.

Scandinavian Document Control ApS © 2021 All rights reserved

Klassifikationskursus

Klassifikation af dokumenter, records og information. Klassifikation af dokumenter er noget som alle taler om, mange prøver at arbejde med, men som alle synes er svært. God klassifikation vil sikre at dokumenter, records og information er til rådighed på rette tid og sted – for netop de rette.

Er der gået rod i den og en oprydning står for døren? Skal du strukturere og tilrettelægge håndteringen af forskelligartet dokumentation? Årsagen til at påbegynde en større klassfikationsopgave kan være mange. Men resultatet er det samme, nemlig en robust basis for den fremtidige anvendelse af dokumenter, records og informationer. Og glade kolleger.

Kurset er relevant for alle, der arbejder med klassifikation af dokumenter og de forretningsmæssige og processuelle aspekter af det. Der indgår tekniske forklaringer, men det er ikke et teknisk kursus. Kurset forudsætter ikke speficik forhåndsviden, men generel erfaring med håndtering af dokumenter.

Kursustilrettelæggelse

Fuld titel
Klassifikation af dokumenter, records og information

Beskrivelse
Klassifkation kan handle om sikkerhed – hvem har adgang til hvad? Det kan handle om lovlig håndtering af dokumenter, records og information – er der fx persondata?  Og så kan det handle om indhold og brug – som fx emneklassifkation og oftest hander det om det hele på een gang. Klassifikation bidrager således både til sikkerhed, lovlighed og til effektiv brug af den viden og information, der er gemt i dokumenterne.  

Klassifikation er en forudsætning for god praksis for anvendelse data og dokumenter, document control, compliance, big data, AI, efterlevelse af GDPR, clean-up og meget andet. Klassifikation er noget som alle taler om, mange prøver at arbejde med, men som alle synes er svært.

På dette kursus går vi i dybden med klassifikation og den praktiske anvendelse for strukturerede og ustrukturerede dokumenter samt teknologiunderstøttelse, og klær Document Controllers, Records Managers, Document Managers, ESDH-medarbejdere, informationsspecialister, arkivarer m.fl. bedre på til at varetage denne forretningkritiske opgave

Program
Kurset indeholder blandt andet:

  • Introduktion til begrebet klassifikation
  • Klassifikation efter sikkerhed, fortrolighed, emne, forretningsanvendelse, brugsscenarier og retentionstider
  • Praktisk anvendelse af klassifikation: organisering af data, viden og dokumenter, clean-up, kassation, sikkerhed, GDPR
  • Teknologier til dublethåndtering, konvertering, autoklassifikation og søgning

Emnerne belyses fra både en forretningsmæssig og en teknisk vinkel.

Pris

Kurset varer en dag. Undervisningen veksler mellem teori og problemrelaterede opgaver, der løses selvstændigt eller i grupper. Kursets pris er DKK 4.990,00 (eksl. moms).

Scandinavian Document Control ApS © 2021 All rights reserved