Kursus

Grund-
læggende

dokument-håndtering

Side view of unrecognizable blonde businesswoman looking at her tablet computer standing in document storm with document management text.
files

Styr på dokumenterne!

Mængden af digital dokumentation stiger og stiger, og samtidigt skærpes love og regler så der er flere og flere krav til, hvad vi må, og hvordan vi gør det. Dertil har mange virksomheder haft digitale løsninger i 20 år nu, og problemer med ældre dokumenter, der måske ikke er håndteret mest hensigtsmæssigt begynder at vise sig for alvor mange steder. 

Dette kursus giver en grundlæggende indføring i det at tage sig af digital dokumentation på en korrekt, praktisk og fornuftig måde – af hensyn til fortiden, nutiden og ikke mindst fremtiden. 

Kursusbeskrivelse

Målgruppe

Kurset er relevant for alle, der skal tage sig af virksomheders dokumenter i forskellige former. 

Kurset forudsætter ikke specifik forhåndsviden.

Program

Kursets hensigt er at sikre dig et tankesæt og et sprog, som gør, at du kan arbejde systematisk med dokumenter. Dermed kan du medvirke til at sikre at jeres dokumenter kan skabes, findes og bruges samt bevares i hele den periode, I har brug for dem, men ikke længere end lovligt. 

Kurset indeholder blandt andet:

 • Introduktion til dokumenter og dokumenthåndtering

 • Livscyklus for dokumenter?

  •  Hvorfor er det vigtigt

  • Hvordan styrer man dokumenter i livscyklus

 • Strukturering og ordning af dokumenter

  • Metadata og emneord

  • Navngivning af dokumenter

  • Oprettelse og navngivning af foldere

 • Oprettelse og opdatering af dokumenter

  • Kladde, kommentering og godkendelse

  • Opdatering, versionering

  • Arkivering af dokumenter

 • God dokumenthåndtering og best-practices

  • Planlægning og sikkerhed

  • Dokumenthåndteringssystemer

Emnerne belyses fra både en forretningsmæssig og en teknisk vinkel.

Tilrettelæggelse

Kurset varer to halve dage (9.00-13.00). Undervisningen veksler mellem teori og problemrelaterede opgaver, der løses selvstændigt eller i grupper. Hvor ikke andet fremgår, afholdes kurset online.

Pris

Kursets pris er DKK 4.990,00 (eksl. moms).

Mere om praktiske forhold, vilkår for tilmelding og evt. tilskudsmuligheder finder du her: