Kursus

Introduktion
til document control
for byggeriet

pexels-pixabay-268362
files

Det særlige ved byggeriet

Alle brancher har sin terminologi og sine traditioner, og byggeriet er ingen undtagelse. Men byggeriet i Danmark mangler folk med evner og viden til at håndtere dokumentation, og et brancheskif til byggeriet er derfor en oplagt mulighed for mange.

På dette kursus vil du få indsigt i hvordan lige præcis document control sædvanligvis fungerer i byggeriet og den terminologi, der omgiver den.

Kursusbeskrivelse

Målgruppe

Kurset er relevant for alle, der skal eller ønsker at komme i gang med en document control i byggeriet.  

Ift. en karriere som document controller for byggebranchen – kan dette kursus ikke stå alene. Det er nødvendigt enten at have erfaring fra lignende jobs eller (dele af) uddannelsen til document controller – som vi også udbyder.

Det er dog ikke en forudsætning for dette kursus at have deltaget i andre uddannelsestilbud fra Scandinavian Document Control.

Program

Kursets hensigt er at gøre dig i stand til at omsætte din viden og / eller erfaing med håndtering af dokumenter til et aktiv i byggeriet, hvor der mangler dygtige document controllers. 

Kurset indeholder blandt andet:

  • Byggeriets organisering

  • Byggeriets faser og planlægning

  • IKT
  • Værktøjer særligt brugt i byggeriet

Emnerne belyses fra både en forretningsmæssig og en teknisk vinkel.

Tilrettelæggelse

Kurset varer en dag. Undervisningen veksler mellem teori og problemrelaterede opgaver, der løses selvstændigt eller i grupper. Hvor ikke andet fremgår, afholdes kurset online.

Pris

Kursets pris er DKK 4.990,00 (eksl. moms).

Mere om praktiske forhold, vilkår for tilmelding og evt. tilskudsmuligheder finder du her:

Planlagte afholdelser

30. november 2021

Afholdes online.

28. februar 2022

Afholdes online.

9. juni 2022

Afholdes online.